STRONY POŚWIĘCONE MUZYCE

Conterporary Music Center www.cmc.ie

Opera Ireland www.operaireland.ie

Royal Irish Academy of Music www.riam.ie