DNI ŚW. PATRYKA - MARZEC 2016

RAPORT

„Dni św. Patryka” 2016 to najważniejszy, realizowany od trzynastu lat projekt Fundacji Kultury Irlandzkiej. Tegoroczna edycja trwała od 10 do 17 marca, Fundacja organizowała i koordynowała imprezy w: Poznaniu, Kaliszu, Warszawie, Lublinie, Zamościu, Trójmieście, Katowicach i Będzinie. „Dni św. Patryka” 2016 odbywały się pod honorowym patronatem Ambasadora Irlandii w Warszawie i Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu.

Prowadzone imprezy pozwalają na wszechstronne poznanie kultury irlandzkiej, poprzez muzykę, taniec, historię, film. Program „Dni św. Patryka” przygotowany jest w sposób pozwalający na aktywne zaangażowanie się w imprezy uczestników w każdym wieku.

Wyjątkowym wydarzeniem „Dni św. Patryka” 2016 było uroczyste otwarcie wystawy „Powstanie Wielkanocne 1916-2016” w obecności Ambasadora Irlandii z okazji setnej rocznicy powstania.

Mecenasem Dni św. Patryka od pierwszej edycji w 2003 roku jest Bank Zachodni WBK.

    

   

Plakaty 13 edycji „Dni św. Patryka”. Plakaty od pierwszej edycji są spójnym projektem drukowanym w takiej samej formie dla wszystkich miast.

„Dni św. Patryka” to najważniejszy projekt realizowany co roku przez Fundację. Dzień św. Patryka – święto narodowe Irlandii - jest punktem wyjścia dla trwającego tydzień festiwalu irlandzkiej kultury.

W tym roku istotnym elementem „Dni św. Patryka” była muzyka. Na zaproszenie Fundacji do Polski przyjechał zespół Balcan Alien Sound, grupa muzyków z Derry. Wnieśli oni w imprezy Patrykowe prawdziwie irlandzką energię i radość. Poprowadzili warsztaty z młodzieżą i dziećmi, zagrali koncerty w Poznaniu, Kaliszu i Warszawie skradając serca publiczności.

Jak co roku w działania związane z „Dniami św. Patryka” aktywnie włączyli się uczestnicy projektów edukacyjnych Fundacji: „Irlandii w szkole” oraz „Z Seanem przez świat”. Imprezy związane z Irlandią odbyły się na terenie całej Polski pokazując po raz kolejny, że święto to jest prawdziwą eksplozją radości.

Poniżej przedstawiamy raport z „Dni św. Patryka” 2016 grupując wydarzenia tematycznie tak by pokazać różnorodność programu.                                    

     1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W  ramach programu „Dni św. Patryka” ważne miejsce zajmują działania edukacyjne skierowane do odbiorcy w różnym wieku. Wykłady, zawsze przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym, obejmują szeroką irlandzką tematykę z dziedziny historii, literatury, muzyki, tańca, sztuki.

Wykłady przygotowane były w języku polskim i angielskim.

W siedzibie Fundacji w Poznaniu szkoły mogły się zapisywać na specjalne wykłady w ramach spotkań „Zielone biuro na zielone święto”. Spotkania skierowane były do uczestników projektu „Irlandia w szkole”.  W tym roku uczestnicy projektu zgłaszający się na zajęcia po wernisażu wystawy o Powstaniu Wielkanocnym brali także udział w lekcjach muzealnych organizowanych przez Fundację.

W ramach „Dni św. Patryka” odbywały się także zajęcia przybliżające kulturę irlandzką najmłodszym uczestnikom imprez poprzez opowiadanie irlandzkich baśni i warsztaty plastyczne.

Uczestnicy projektu „Irlandia w szkole” przygotowali w swoich szkołach zajęcia poświęcone Irlandii i św. Patrykowi. Fundacja wsparła szkoły przesyłając nagrody, udostępniając wystawy fotograficzne, przygotowując dla nauczycieli specjalną prezentację, karty pracy, przykładowe tematy lekcji.

        

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych w Zamościu, irlandzkie koniczynki i skrzaty

Wykłady w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie, część wykładów przygotowana została z myślą o lubelskich szkołach. Wykłady cieszyły się ogromną popularnością.  

„Zielone biuro na zielone święto” to ciesząca się niesłabnącą popularnością seria spotkań dla uczestników projektu edukacyjnego „Irlandia w szkole”. Szkoły zapisywały się na zajęcia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W czasie zajęć uczniowie poznawali tradycje Dnia św. Patryka, a także wykonywali irlandzkie, zielone kartki. W sumie Fundacja przeprowadziła w marcu zajęcia  z siedemnastoma szkołami z Poznania i Wielkopolski. W tym roku część szkół wzięła także udział w lekcjach muzealnych na wystawie „Powstanie Wielkanocne 1916-2016”.

Szkołom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu Fundacja finansowała w okresie Dni św. Patryka warsztaty tańca irlandzkiego.

        

Szkoły biorące udział w projekcie „Irlandia w szkole” zorganizowały w swoich placówkach warsztaty, konkursy plastyczne, wystawy, prezentacje, gry. Fundacja pomogła w merytorycznym przygotowaniu zajęć dostarczając prezentacje, karty pracy, udostępniając wystawy fotograficzne oraz dostarczając